PLANERADE KULLAR 2018

Kalla är dräkig och kullen får nu en egen sida

Myntas valpar är födda och de har fått en egen sida

Tyvärr gick Kattis  tom villket bla innebär att flera blir utan valpar 


Fortsatta planer

Kalla och Myntas mamma Lisen beräknat löp i oktober  har dock ej bestämt mig om hon kommer paras på detta löp