Dexter och Kallas valpar
5 hanar och 2 tikar  födda   2010-01-20

Hanarna  OBS  det är bara  arbetsnamn

Läs mer om kullen här


 

Borka   (Fritz)  3 dagar

5 veckor

6 veckor

6veckor

 

 

 

 

Turre (Fredrik )3 dagar 5 veckor 6 veckor 6 veckor

 

Labbas  (Franz= 3 dagar 5 veckor 6 veckor 6 veckor

 

Fiolito (Fonzie)  3 dagar 5 veckor 6 veckor 6 veckor

 

Tjegge (Filip)  3 dagar 5 veckor 6 veckor 6 veckor

 

Vildvittra   3 dagar 5 veckor 6 veckor 6 veckor


 

Lillstrumpa  3 dagar 5 veckor 6 veckor 6 veckor