Dexter och Kallas valpar
5 hanar och 2 tikar  födda   2010-01-20

Hanarna  OBS  det är bara  arbetsnamn

Läs mer om kullen här


 

Fritz 3 dagar

11 dagar

4 veckor

4 veckor

 

Fredrik 3 dagar 11 dagar 4 veckor 4 veckor

 

Franz 3 dagar 11 dagr 4 veckor 4 veckor

 

Fonzie 3 dagar 11 dagar 4 veckor 4 veckor

 

Filip 3 dagar 11 dagar 4 veckor 4 veckor

 

Vildvittra   3 dagar 11 dagar 4 veckor 4veckor


 

Lillstrumpa  3 dagar 11 dagar 4 veckor 4 veckor