4 hanar och 2 tikar  (Samtliga reserverade)
som vanligt har valparna arbetsnamn  inte riktig bestämt var de kommer få för registrerade namn

NYa huvudbilder  3 veckor gamla

Nyare bilder hittar du här
 

Pontus  1 dag 1 v 2 veckor 3 v

Patrik 1v 2 v (lill treo) 3v 
Paul 1v 2v 3 v
Plus 1 v 1v 3v
 
Pim 2 vecka 3 vecka  
Pia 1 v 1 v 3 v