2021
 
WELSH SPRINGER

LOla är dräktig och vi hoppas på valpar i slutet av februari 
Tar i dagsläget inte emot fler intresseanmälningar på kullen

                              


Otteroux Royal Freckles  aka Lola                                                                                  Freckles  Royal Mile  aka Charlie

BÅde Charlie och Lola har haft kullar tidigare
LOla är mamma till 4 fina tikvalpar i somras och Charlie har haft kuller på hos  Red Joys och Dalkrokens
Givetvis är båda höftledsröntgade ögonlysta inkl Gonioskopi  ua
Lola har ck på utställning och CHarlie  2 reservcert  samt genomförd BPH
Vi hoppas på valpar i slutet av februari med leverans i slutet av april

Lola och Charlie  som är sambos utanför Örebro
 


e Freckles Royal MIle
Charlie

Int Nord Uch SEVCh
VDH Champion
Smörsoppens Ardbeg

SEU(u)h Dagsländans Broder Tcu

SEU(U)ch Smörsoppens Mynta

Int Nord UCh SEVCh
Freckles Royal COmbier

SE(u)Ch Twinkle Touch ANd Go
 SE (u)CH Trigger Hot and Sweet

u Otterox Royal Freckles
LOla

SEU(u)CH NUCH
Freckles  Royal KIng

Smörsoppens Solsticken

Freckles Royal Flash

Otterox Martinique

S(u)Ch Otterox Gentleman Jack

Freckles Valerie LOvland