2019 planerade kullar

AKTUELL KULL

Kalla är parade med Dexter  Läs mer om kullen här

WELSH SPRINGER
Till våren räknar jag  med att para min fodertik Lola  aka Otterox Royal Freckles
Lova har ck på utställning och givetvis ua på  ögon och höfter inkl Gonioskopi


TAX
Vi kommer även att para vår tax  Gro när hon löper   Gro är SEVCh  och används i praktisk jakt och en utmärkt eftersök även vid
trafikskadat vilt
Tänkt hane är viltspårs och utställningschampion mer information senare   Planerat löpi december