Johan 5 veckor (Gargamell) Johan 5 veckor 6 veckor 7 veckor 7vecko

 

Jack 5 veckor  (Gremlin) Jack 6 veckor  7 veckor 7 veckor

 

Jacob 5 veckor (Legolas) Jacob 6 veckor 7 veckor 7 veckor

 

bild saknas
BIld kommer senare (Gluff Gluff) Joel 5 veckor 6 veckor 7 veckor 7 vekor

 

Jens 5 veckor  (Gollum) Jens 6 veckor 7 veckor 7 veckor


 

Judith 5v (Hia Hia) 5 v 6 veckor 7 veckor 7 veckoe